มสธ.32

ได้รับใบ มสธ.32 ต้องทำอย่างไรบ้างคับ

เรียน   คุณเจฏฏา

           ให้ท่านกรอกข้อความตามเป็นจริง และนำคำร้องไปชำระค่าธรรมเนียม และจัดส่งคำร้อง พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา