อนุมัติจบ

เรียนจบภาค2/61 สภาจะอนุมัจิจบช่วงเดือนไหนครับ

เรียน   คุณสุริยัน

           นับจากวันประกาศผลการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เสร็จสิ้นทุกชุดวิชา จะใช้ระยะเวลาประมาณ 90 วัน หรือสอบถามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ผ่านกระดานสนทนานี้เป็นช่วงๆ ได้ครับศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ https://goo.gl/gng2TL

ประสิทธิ์ มีทรัพย์::ตอบ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา