ลงทะเบียนสอบซ่อม

ดิฉันได้ขำระเงินไป 500.- บาท
เพื่อประสงค์จะชำระค่ารักษาสภาพคะ เพราะได้สอบทั้ง3 ชุดวิชาไปแล้วไม่ผ่านทั้ง 3 ชุดวิชาคะ
คิดว่าค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสอบซ่อมต้องมี่าใข้จ่ายเหมือนตอนลงทะเบียนเรียนคะ
ถ้าหากจะนำเงินที่ชำระไปแล้วมาลงทะเบียนสอบซ่อมได้หรือไม่คะ และขอเพิ่มให้ครบตามรายวิชาคะ
เป็น 500+100=600
3 ชุดวิชาคะ
ขอคำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือด้วยคะ ขอบคุณคะ

เรียน   คุณรวิวรรณ

          ได้รับข้อมูลการชำระเงิน จำนวน 500 บาท ผ่านระบบ pay at Post  วันที่ 12/10/2562 ของท่านแล้ว แต่ระบุชนิดการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง  ดังนั้นขอให้ท่านแจ้งยืนยันการใช้เงินจำนวนดังกล่าว ให้ดำเนินการลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ต่อไป ผ่านกระดานสนทนานี้อีกครั้ง เพื่อดำเนินการให้ท่านต่อไป 

           ทั้งนี้ในภาคการศึกษาใด หากมีความจำเป็น ไม่สามารถลงทะเบียเรียนได้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ด้วย

           กรณีการลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชา 10171 , 10173 , 11311   ภาคการศึกษาที่ 2/2561 หากท่านได้เข้าสอบซ่อมชุดวิชาดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียม ให้ท่านรีบดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม โดยด่วนที่สุด และแจ้งช่องทางที่ชำระเงิน วัน/เดือน ที่ชำระเงิน ผ่านกระดานสนทนานี้เพื่อเสนอพิจารณาดำเนินการให้ท่านตามขั้นตอนต่อไป  แต่หากไม่ได้ข้าสอบซ่อมชุดวิชาดังกล่าว ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ และให้นำชุดวิชาดังกล่าวไปลงทะเบียนเรียนใหม่ ในภาคการศึกษาต่อไปที่เปิดการสอนครับ

         

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา