สอบถาม รหัสสาขาวิชา และรหัสวิชาเอก ครับ

ผม นายทวีสิน ระวิโรจน์ รหัสนักศึกษา 6030045063 ครับ เป็นนักศึกษาในสาขาวิชา วิทยาการจัดการ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ต้องการทราบถึง รหัสสาขาวิชา และรหัสวิชาเอก ครับ

เรียน   คุณทวีสิน

         รหัสสาขาวิชา วิทยาการจัดการ คือ 30 วิชาเอก 30364 ค่ะ

วิภาดา มาลัย::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา