การลงทะเบียนเรียน

สอบถามหน่อยจ้าหนูลงทะเบียนเรียนไปตั้งแต่วันที่31มกราคม2563
เข้าไปเช็คในระบบแล้วทำไมยังไม่มีในระบบอีกค่ะ

เรียน   คุณเพชรรัตน์

          สำนักทะเบียนและวัดผลยังไม่สามารถรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 20302  21328  21329  ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้คุณได้ เนื่องจากชุดวิชาดังกล่าวที่ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรกในสถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน คุณจะต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาไปพร้อมการลงทะเบียนเรียนด้วย หากคุณประสงค์จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าว คุณต้องชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน 2,300 บาท โดยดำเนินการ ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน ในช่องวงเล็บที่ 2 ให้ใส่เลข 3  ( ชำระเพิ่มเติม ) ภาค/ปีการศึกษา ชุดวิชาใดบ้าง สั่งซื้อ และกรอกจำนวนเงินในส่วนของค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจำนวน 2,300 บาท รวมทั้งสิ้น 2,300 บาท และเมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ ขอให้แจ้งข้อมูลผ่านทางหน้ากระดานสนทนาอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้ต่อไป หากทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ขอรหัสตรวจสอบ ให้แจ้งว่าใส่ศูนย์ทั้งหมด 9 ตัว นะคะ ทั้งนี้สามารถ download แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านไปรษณีย์ Pay at Post หรือเคาน์เตอร์ธนาคารได้ ที่นี่  ค่ะศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ https://goo.gl/gng2TL

วิภาดา มาลัย::ตอบ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ