ลงทะเบียนล่าช้า

เนื่องจากลืมวันลงทะเบียนค่ะ สามารถลงทะเบียนย้อนหลังได้หรือไม่คะ

เรียน   คุณอัจฉรา

          กรณีของคุณหากขณะนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ขอให้รีบดำเนินการลงทะเบียนเรียน โดยด่วนที่สุด นะคะ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาดังกล่าวได้ โดยคลิ๊กที่นี้ ค่ะ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ ที่นี่ ค่ะศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ https://goo.gl/gng2TL

วิภาดา มาลัย::ตอบ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา