ลงทะเบียนเข้าระบบรึยังคับแล้วจะลงเพิ่มชุดได้ถึงวัน

ขอทราบรายระเอียด

เรียน    คุณสมพล

1.สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  91326   91363  ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้คุณแล้วนะคะ และขณะนี้ได้จัดส่งข้อมูลการรับลงทะเบียนเรียนไปยังสำนักบริการการศึกษาเพื่อจัดส่งวัสดุการศึกษาให้คุณแล้วค่ะ กรณีของคุณขอให้รอซักระยะนะคะ

2.กรณีของคุณสามารถลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน ในช่องวงเล็บที่ 2 ให้ใส่เลข 2 (เพิ่มชุดวิชา) ภาค/ปีการศึกษา ชุดวิชา สั่งซื้อ และกรอกจำนวนเงินในส่วนของค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษานะคะ อย่างไรก็ตามคุณสามารถ download แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านไปรษณีย์ Pay at Post หรือ ผ่านเคาน เตอร์ธนาคารฯ ได้ ที่นี่ ค่ะ   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ https://goo.gl/gng2TL

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
12%
การสำเร็จการศึกษา