การลงสัมฤรษธบัตรขอรายระเอียดหน่อยคับ

ขอรายระเอียด

เรียน    คุณสมพล

โครงการสัมฤทธิบัตร เป็นบริการทางวิชาการ โดยการนำชุดวิชาในการสมัครในหลักสูตรปริญญาตรี มาเปิดสอนเพื่อให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้ ดังนั้นบางชุดวิชา จะมีวัน เวลา สอบตรงกับหลักสูตรของปริญญาตรี กรณีของคุณหากสนใจที่จะสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรขอให้คุณตรวจสอบวัน เวลาสอบ เพื่อไม่ให้ตรงกับการสอบของหลักสูตรปริญญาตรีที่คุณได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น ๆ ด้วยนะคะ และขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรับสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 110 (รหัสรุ่น 623) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม  2563 หากคุณมีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอนผ่านทาง websiteของมหาวิทยาลัยโดย
คลิ๊กที่นี่ ค่ะ ทั้งนี้หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรสามารถสอบถามไปยังฝ่ายรับนักศึกษาได้โดยตรงเลยนะคะที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 - 7213 , 0 2504 - 7217, 0 2504 - 7218 ในวัน เวลาราชการนะคะ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ https://goo.gl/gng2TL

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ