สอบถามเรื่องการสอบซ่อม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ กา

เนื่องจากดิฉันได้ลงทะเบียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ การวัดและประเมินผลการศึกษาไว้ เมื่อวันที่ 16-20 มค.63 แต่ขาดการเข้าฝึกอบรมฯ ในช่วงวันดังกล่าว แต่ได้ลงสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว

จึงอยากสอบถามว่า
1. จะสามารถลงทะเบียนสอบซ่อม(การฝึกประสบการณ์)ได้หรือไม่
2. เปิดให้มีการลงเทียนในเทอมหน้า (2/2562) หรือไม่ ช่วงเวลาประมาณวันที่เท่าไร
3. มีค่าใช้จ่ายการสอบซ่อมเท่าไหร่ และการลงทะเบียนต้องทำอย่างไร

ขอบคุณมากค่ะ

เรียน   คุณภรภัทร

กรณีของคุณหากไม่ได้เข้ารับการอบรมชุดวิชา 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา  ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ขอให้คุณรอลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้ระหว่างวันที่ 1 - 18  มีนาคม 2563 โดยชำระค่าลงทะเบียนสอบซ่อมจำนวน 200 บาทค่ะ และรอเข้ารับการอบรมพร้อมกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 24407 ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ต่อไป ซึ่งสำนักวิชาการจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมดังกล่าวให้คุณทราบอีกครั้งนะคะ   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ https://goo.gl/gng2TL

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ