การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมบูรณ์หรือยัง

ผมได้กรอก ที่อยู่ในการจัดส่งพัสดุทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วครับ อยากทราบว่าต้องไป ที่ไปรษณีย์เพื่อ จ่ายค่าธรรมเนียม 100 บาทอีกไหมครับ จนทแจ้งว่าใช่รหัส บาร์โค๊ด 111015 แล้ว จ่ายไม่ได้ครับ

เรียน    คุณอรรคพรรค์

1.สำนักทะเบียนและวัดผลได้ดำเนินการเปลี่ยนที่อยู่ให้คุณแล้ว คือ คุณกัลยรัตน์ รุ่งรัตนชีวิต หมู่บ้านเซ็นทาร่าวิลย์  เลขที่ 338/88  ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณ์ย์ 40000 ( ฝากส่งต่อ คุณอรรคพรรค์  นามภูงา)  และจะจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้คุณตามที่อยู่ใหม่ต่อไปค่ะ  ทั้งนี้กรณีของคุณไม่ต้องชำระค่าธรรรมเนียมในการเปลี่ยนที่อยู่นะคะ

2.กรณีของคุณในการสอบภาคการศึกษาต่อไป (ตั้งแต่การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562) หากคุณต้องการเปลี่ยนสนามสอบตามที่อยู่ใหม่ คุณสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบ พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลก่อนสอบเพื่อพิจารณาได้ไม่น้อยกว่า 45 วัน ซึ่งคุณสามารถเข้าไป download แบบฟอร์ม มสธ 27 (การเปลี่ยนสนามสอบ) ได้ที่ website ของมสธหน้าแรกคลิ๊กที่หัวข้อหลักสูตรปริญญาตรี จะพบรายละเอียดต่างๆ ด้านซ้ายมือเลือกแบบฟอร์มต่างๆ อีกครั้งค่ะ หรือ คลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ และเมื่อคุณกรอกรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์ม มสธ 27 แล้วคุณสามารถส่ง fax ไปยังหมายเลข 0 2982 - 9606 หรือสแกนผ่านทาง E-mail address: re.reoffice@stou.ac.th ได้นะคะ   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ https://goo.gl/gng2TL

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ