การขออนุปริญญา

ถ้าหากว่าจะขออนุปริญญาในเอกที่ไม่มีอนุปริญญาต้องดำเนินการอย่างไร
รหัสนักศึกษา6050015533 เอกอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
ปัจจุบันรอผลสอบปฏิบัติ 54113 ซึ่งเป็นวิชาสุดท้าย
ถ้าไม่ผ่านอาจจะต้องขออนุปริญญา

เรียน     คุณกฤษณ์

ดิฉันได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้คุณทราบทางโทรศัพท์แล้วนะคะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมคุณสามารถสอบถามผ่านทางกระดานสนทนาได้เหมือนเดิมค่ะ  และหากคุณมีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาขอให้คุณยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม มสธ 20 พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และจัดส่งคำร้องไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อดำเนินการให้คุณต่อไปค่ะ ทั้งนี้คุณสามารถเข้าไป download แบบฟอร์ม มสธ 20 ได้โดย คลิ๊กได้ที่นี่ ค่ะ

 

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา