การลงทะเบียน

ผมไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ปี การศึกษา 2/2562 จะมีผลอะไรมั้ยคับ และจะสามารถลงทะเบียน 1/2563 ในคราวต่อไปได้เลยมั้ยคับ

เรียน   คุณนครินทร์

           หากขณะนี้คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่  2/2562  และมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาดังกล่าว  ขอให้คุณรีบดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือไปรษณีย์ระบบ  Pay at Post  โดยด่วนที่สุด  ยกเว้นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้แล้วนะคะ ทั้งนี้หากคุณลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาคุณจะได้รับวัสดุดังกล่าวล่าช้าด้วยนะคะ แต่หากคุณไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนคุณสามารถยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าวได้ค่ะ อย่างไรก็ตามคุณสามารถ

วิภาดา มาลัย::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา