สอบกลางภาค2/2562

อยากสอบถามครับตามที่ไปเช็คในสำนักงานทะเบียนวัดผลมีการประกาศสอบกลางภาคสำหรับแผนก2 ในวันที่26กรกฎาคม 2563 ผมอยากทราบว่าทำมั้ยถึงไม่มีแผนก1. ตอนนี้ผมอยากทราบว่าประมาณเดือนไหนครับสำหรับแผนก1

เรียน    คุณยงยุทธ์

ในการสอบไล่ปลายภาค (แผน ก 1)  ของภาคการศึกษาที่ 2/2562  มหาวิทยาลัยได้เลื่อนการสอบเป็นเดือนสิงหาคม 2563 นะคะ สำหรับกำหนดการสอบ และสถานที่สอบ ขอให้คุณติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ