สอบซ่อมวันไหนคัน

สอบซ่อมวันไหนคับ

เรียน    คุณศักรินทร์

กรณีของคุณสามารถตรวจสอบรายชื่อการสอบซ่อมออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ นะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

38%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ