ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

ขออนุญาต​ติดตาม ผลการลงทะเบียนเรียน1/63 และ การโอนสัมฤทธิ์​บัตร 1/63(วิชาไทยศึกษา)​

เรียน   คุณสุณิสา

1.สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 และได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  50101  ในภาคการศึกษาที่ 1/2563  ให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งสำนักบริการศึกษาจะจัดส่งวัสดุการศึกษาให้คุณทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ

2.จากการตรวจสอบยังไม่พบคำร้องขอโอนชุดวิชาของคุณนะคะ ดิฉันขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ คุณได้ยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชา และชำระเงินค่าโอนชุดวิชาไปยังมหาวิทยาลัยประมาณวันที่เท่าไหร่คะ เพื่อตรวจสอบให้ต่อไปค่ะ
 


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ