ลงทะเบียนเรียน ปี63

ลงทะเบียนไม่ได้ครับ แจ้งว่าระหัสไม่ถูกต้อง

เรียน   คุณชัยรัตน์

กรณีของคุณหากยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ขอให้คุณรีบดำเนินการลงทะเบียนเรียน โดยด่วนที่สุด (ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ) นะคะ  ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอนวัน เวลาสอบในภาคการศึกษาดังกล่าวได้โดย คลิ๊กที่นี่ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารฯ หรือ ผ่านไปรษณีย์ระบบ pay at post ได้ ที่นี่ ค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา