ขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

กรอกรายละเอียดการขอรักษาสถานภาพนักศึกศาแล้วค่ะ แต่สามารถส่งทางเมล์ได้ไหมคะ ที่ไม่ใช่ส่งไปรษณีย์ มีช่องทางอื่นๆอีกไหมคะ เนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะ🙏

เรียน    คุณอรวรรณ

หากคุณกรอกรายละเอียดในคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพเป็นเรียบร้อยแล้ว  ขอให้คุณสแกนแบบฟอร์มดังกล่าว ผ่านทาง E-mail : re.reoffice@stou.ac.th  หรือสามารถส่ง fax คำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาไปยังหมายเลข 0 2982 - 9606 เพื่อประกอบการเสนอพิจารณาต่อไปค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา