ถ้าสถานะขึ้นว่าพ้นสภาพแล้ว ถ้าต้องการเรียนต่อ ต้อง

ถ้าสถานะขึ้นว่า พ้นสภาพนักศึกษาไปแล้ว แต่อยากเรียนต่อ ต้องทำไงยังค่ะ ต้องสมัครเรียนใหม่ใช่มั้ยค่ะ

เรียน     คุณกาญจนาพร 

 1.จากการตรวจสอบพบว่าคุณได้พ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาแล้วนะคะ และหากมีความประสงค์จะศึกษาต่อสามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เช่นเดียวกับผู้สมัครโดยทั่วไปซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่1) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - วันที่ 20 มิถุนายน 2564 โดยสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้โดยคลิ๊กที่นี่  ค่ะ

2.ภายหลังจากที่ได้รับการตอบรับการเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว สามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านจากหลักสูตรเดิม และมีในหลักสูตรใหม่ได้ทุกชุดวิชา รวมทั้งชุดเลือกเสรี หากชุดวิชานั้นๆ ไม่เป็นชุดวิชาที่สาขาใหม่ห้ามลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี  โดยดำเนินการตามแบบฟอร์ม มสธ 19 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท และจัดส่งสำเนาผลการสอบผ่านชุดวิชาที่จะขอโอน ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการให้ต่อไป ซึ่งสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่มีสิทธิโอนได้ด้วยตนเองโดยการนำชุดวิชาที่สอบผ่านตรวจสอบกับชุดวิชาที่ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่ หากมีชุดวิชาที่ตรงกันสามารถขอโอนชุดวิชานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้สามารถเข้าไป download แบบฟอร์มการโอนชุดวิชา มสธ 19 ได้ที่ website ของมสธหน้าแรกคลิ๊กที่หัวข้อหลักสูตรปริญญาตรี จะพบรายละเอียดต่างๆ ด้านซ้ายมือเลือกแบบฟอร์มต่างๆ อีกครั้งค่ะ หรือคลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา