ลาออกและสมัครเรียนใหม่

เนื่องจาก จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนใหม่ อยากได้แบบฟอร์มยกเว้นค่าธรรมเนียม ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

เรียน    คุณเปรม 

1.หากต้องการสมัครใหม่ ขอให้ยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาจากสถานภาพนักศึกษาเดิม (รหัส 5010031689 ) โดยสามารถเข้าไป download แบบฟอร์ม มสธ 20 ได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะและจัดส่งใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา มสธ.20 ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลทางไปรษณีย์นะคะ  อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ได้ตอบรับการอนุมัติลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว คุณสามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เช่นเดียวกับผู้สมัครโดยทั่วไป   ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 1) ตั้งแต่บัดนี้  - วันที่ 20 มิถุนายน 2564  โดยสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้โดย  คลิ๊กที่นี่  และส่งเอกสารการสมัครเหมือนนักศึกษาใหม่ตามปกติค่ะ

2.ภายหลังจากที่คุณได้รับการตอบรับการเป็นนักศึกษาใหม่ คุณสามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านจากหลักสูตรเดิม และมีอยู่ในหลักสูตรใหม่ได้ทุกชุดวิชา รวมทั้งชุดเลือกเสรี หากชุดวิชานั้นๆ ไม่เป็นชุดวิชาที่สาขาวิชาใหม่ห้ามลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี โดยดำเนินการตามแบบฟอร์ม มสธ.19 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการให้ท่านต่อไป ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่มีสิทธิโอนได้ด้วยตนเองโดยการนำชุดวิชาที่สอบผ่านตรวจสอบกับชุดวิชาที่ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่หากมีชุดวิชาที่ตรงกันคุณสามารถขอโอนชุดวิชานั้น ๆ ได้  ทั้งนี้คุณสามารถเข้าไป download แบบฟอร์มการโอนชุดวิชา (มสธ19) และแบบฟอร์มการลาออกจากการเป็นนักศึกษา (มสธ 20) ได้ที่ website ของมสธหน้าแรกคลิ๊กที่หัวข้อหลักสูตรปริญญาตรี จะพบรายละเอียดต่างๆ ด้านซ้ายมือเลือกแบบฟอร์มต่างๆ อีกครั้งค่ะ หรือ คลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ  

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ