พอดีเป็นนักศึกษาใหม่ พึ่งได้รับหนังสือครั้งแรกวันน

ก่อนหน้านี้ได้รับข้อความการเป็นนักศึกษาใหม่คะ และจะได้รับบัตรนักศึกษากลับหนังสือตามมา วันนี้ไปรษณีย์มาส่ง ได้แต่หนังสือแต่ไม่มีบัตรนักศึกษา อยากทราบว่าเกิดการสูญหายหรือไม่ได้มาพร้อมกันคะ

เรียน   คุณเสาวลักษณ์ 

จากการตรวจสอบพบว่าสำนักทะเบียนและวัดผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษานะคะ และหากจัดทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จะดำเนินการจัดส่งพร้อมใบตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และคู่มือนักศึกษาปี 2564 ให้คุณทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา