ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาเลยครับ

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคมแล้วครับ

เรียน   คุณหนึ่งบุรุษ 

ต้องขออภัยด้วยนะคะ เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 – 18 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันมิให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) ค่ะ อย่างไรก็ตามภายหลังเปิดทำการแล้ว รบกวนขอให้คุณตรวจสอบการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ผ่านทางกระดานสนทนาอีกครั้งนะคะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ