บัตรนักศึกษาหาย

บัตรนักศึกษาหาย ต้องทำไงยังไงค่ะช่วงนี้ หรือต้องทำตามขั้นตอนเดิม

เรียน    คุณฤทัยรัตน์

กรณีที่บัตรประจำตัวนักศึกษาของคุณหาย คุณสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ได้ตาม แบบฟอร์ม มสธ 26 พร้อมจัดส่งรูปถ่ายแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป และชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตร จำนวน 100 บาท ผ่านไปรษณีย์ด้วยบริการ pay at  post และจัดส่งคำร้องการทำบัตรไปยังสำนักทะเบียนภายหลังจากมหาวิทยาลัยเปิดทำการนะคะ ทั้งนี้คุณสามารถเข้าไป download แบบฟอร์ม มสธ 26 ได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ  (เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 – 25 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันมิให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19 ค่ะ)

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา