กรณีพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว

1. พ้นสภาพนักศึกษาแล้วยังเรียนไม่จบ ต้องทำอย่างไรครับถ้าอยากจะศึกษาต่อ
2. กรณี ถ้าลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ วิชาที่เรียนผ่านไปแล้วต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ครับ หรือว่าเรียนเฉพาะวิชาที่ยังไม่ผ่าน
3. บัตรประจำตัวนักศึกษาหมดอายุแล้วต้องดำเนินการอย่างไรครับ

เรียน     คุณจักรพันธ์ 

1.จากการตรวจสอบพบว่าได้พ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาแล้วนะคะ และหากมีความประสงค์จะศึกษาต่อ สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เช่นเดียวกับผู้สมัครโดยทั่วไป  ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเรียนได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ

2.ภายหลังจากที่ได้รับการตอบรับการเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว สามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านจากหลักสูตรเดิม และมีในหลักสูตรใหม่ได้ทุกชุดวิชา รวมทั้งชุดเลือกเสรี หากชุดวิชานั้นๆ ไม่เป็นชุดวิชาที่สาขาใหม่ห้ามลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี  โดยดำเนินการตามแบบฟอร์ม มสธ 19 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท และจัดส่งสำเนาผลการสอบผ่านชุดวิชาที่จะขอโอน ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการให้ต่อไป ซึ่งสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่มีสิทธิโอนได้ด้วยตนเองโดยการนำชุดวิชาที่สอบผ่านตรวจสอบกับชุดวิชาที่ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่ หากมีชุดวิชาที่ตรงกันสามารถขอโอนชุดวิชานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้สามารถเข้าไป download แบบฟอร์มการโอนชุดวิชา มสธ 19 ได้ที่ website ของมสธหน้าแรกคลิ๊กที่หัวข้อหลักสูตรปริญญาตรี จะพบรายละเอียดต่างๆ ด้านซ้ายมือเลือกแบบฟอร์มต่างๆ อีกครั้งค่ะ หรือคลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ