ทำบัตรนักศึกษาเนื่องจากหมดอายุ

ข้าพเจ้าบัตรนักศึกษาหมดอายุ
31 พ.ค.64 และยื่นคำขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ เมื่อ 30 มิ.ย.64 ไม่ทราบว่า ทาง มสธ. ได้รับเอกสารยังคะ หากมีการสอบในเดือน ก.ย.64 แล้วยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา จะเข้าสอบ ออนไลน์ได้มั้ยคะ เนื่องจากระยะเวลา เกิน 90 วัน

เรียน    คุณปานทิพย์

เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปิดทำการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เพื่อป้องกันมิให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) ค่ะ  อย่างไรก็ตามรบกวนขอให้คุณตรวจสอบการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาอีกครั้ง หรือสามารถติดต่อสอบถามไปยังฝ่ายรับนักศึกษาได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 - 7215 , 0 2504 - 7219, 0 2504 - 7213 ในวันเปิดทำการนะคะ    ทั้งนี้หากคุณยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา คุณสามารถทำบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบออนไลน์ (บัตรเหลือง) ได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา