การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ถ้าไม่จบม.6 เเต่สอบเทียบม.6 ด้วยวุฒิ GED ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครเรียนปริญญาตรีที่มสธ.ได้ไหมคะ

เรียน    คุณนนทชา

1.หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่  สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เช่นเดียวกับผู้สมัครโดยทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2564   ตั้งแต่บัดนี้  - วันที่ 1 กันยายน  2564 (ช่วงที่ 2) โดยสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้โดย  คลิ๊กที่นี่  และส่งเอกสารการสมัครเหมือนนักศึกษาใหม่ตามปกติค่ะ  

2.กรณีของคุณสามารถใช้วุฒิการศึกษา GED ในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้โดย คุณจะต้องแนบใบประกาศนียบัตร และใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript) ส่งไปพร้อมกับใบสมัครเรียนด้วยนะคะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ