ขอใบอนุปริญญาสาขามนุษย์ศาสตร์ เอกพัฒนาการฒ์เด็กและ

กรณีนักศึกษายังไม่จบหลักสูตร แต่สอบผ่านแล้วมากกว่า80%
และไม่ได้ศึกษาต่อและยื่นผ่อนผันการศึกษา จะยังมีสิทธิ์ขอใบอนุปริญญาอยู่ไหม

เรียน    คุณมานิต 

เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปิดทำการชั่วคราว เพื่อป้องกันมิให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) ค่ะ  อย่างไรก็ตามต้องรบกวนขอให้คุณสอบถามการขออนุปริญญาอีกครั้งในวันเปิดทำการนะคะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา