ลงทะเบียน

สวัสดีครับท่านอาจารย์ที่เคารพ
กระผมต้องเขียนใบพักการศึกษาและสแกนทางอีเมลส่งให้อาจารย์ก่อนใช่ไหมครับและถึงจะลงทะเบียนเรียนใด้

เรียน   คุณคธายุทธ

1.จากการตรวจสอบพบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่  2/2563 ค่ะ  กรณีของคุณหากประสงค์ศึกษาต่อ ขอให้คุณยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว  เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาด้วยนะคะ  และเมื่อดำเนินการลาพักการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ตามปกติค่ะ

2.เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศฯ สำหรับนักศึกษาเก่าที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาให้ภาคการศึกษาละ 500 บาทค่ะ กรณีของคุณสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพได้โดย คลิ๊กที่นี่ (ซึ่งแบบฟอร์มจะอยู่ในลำดับที่ 23 ) ทั้งนี้คุณสามารถสแกนคำร้องดังกล่าวผ่านทางอีเมล re.reoffice@stou.ac.th  เพื่อประกอบการเสนอพิจารณาต่อไปค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา