ยังไม่ได้บัตรประจำตัวนักศึกษา

อยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัย ได้จัดส่งบัตรนักศึกษา คู่มือบัณฑิต และโครงสร้างหลักสูตร ให้หรือยังครับ

เรียน    คุณนฤพล 

เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปิดทำการชั่วคราว เพื่อป้องกันมิให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) ค่ะ  อย่างไรก็ตามต้องรบกวนขอให้คุณตรวจสอบการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2564 และโครงสร้างหลักสูตรอีกครั้งในวันเปิดทำการนะคะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา