ลงทะเบียนเรียน

ขออนุญาตค่ะ
ดิฉันเหลือวิชาต้องสอบอีก6วิชา
1/63ลงไป2วิชา
2/63ลงไป3วิชา
1/64ยังไม่ได้ลง เพราะวิชาสุดท้ายคือประสบการณ์วิชาชีพ
อยากสอบถามว่า1/64ดิฉันต้องทำไงค่ะ

เรียน    คุณอนัตตา

กรณีของคุณสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32482 ออนไลน์ผ่านเคานเตอร์เซอวิส ของภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้เลยนะคะ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ลิ้งค์นี้นะคะ http://cs.stou.ac.th/register/ หรือสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเคานเตอร์ธนาคารฯ , ผ่านไปรษณีย์ระบบ pay at post ได้เหมือนกันค่ะ


 


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา