วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

เหลือ 3 ชุดวิชาสุดท้าย สามารถลง วิชาประสบการณ์วิชาชีพ ได้เลยไหมคะ พร้อมกับ 2 ชุดวิชาที่เหลือ

เรียน    คุณธนพร

นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯได้ก็ต่อเมื่อเหลือชุดวิชา 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย (รวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ด้วย) ทั้งนี้คุณสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ พร้อมชุดวิชาที่เหลือ 2 ชุดวิชา ในภาคการศึกษาที่ 1/2564  ได้เลยค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา