สอบถามเอกสารรายงานที่จัดส่งไปฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

รบกวนสอบถามเอกสารรายงานที่จัดส่งไปฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ (แทนการอบรมฯ)ทางมหาลัยสุโขทัยได้รับหรือยังครับ ตรวจสอบอย่างไรครับ

เรียน    คุณโยธิน

กรณีของคุณสามารถตรวจสอบการรับเข้ากิจกรรมทดแทนชุดวิชา 80410 ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ 

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา