ลงทะเบียนประสบการณ์วิชาชีพ

สวัสดีครับ ตอนนี้เหลือวิชาเรียน6วิชา รอผลสอบ3วิชา ลงเรียน1/64 2วิชา จะลงเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

เรียน    คุณวีระศักดิ์  

นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯได้ก็ต่อเมื่อเหลือชุดวิชา 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย (รวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ด้วย)  ทั้งนี้หากคุณเหลือชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ไม่เกิน 3 ชุดวิชา คุณสามารถลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ได้นะคะ 

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา