ขอทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการลงทะเบียนเรียนด้วย

นางสาวประภาพร ธนกิตติเกษม รหัสนักศึกษา 6110025233
ภาค 1/63 ลงทะเบียนได้ 3 วิชา วรรณคดีไทย ประวัติศาสตร์ไทย ศิลปะกับสังคมไทย
ภาค 2/63 ลงทะเบียนได้ 1 วิชา วิถีไทย
ภาค 1/64 ตั้งใจลงทะเบียน 2 วิชา เพื่อจะได้จบในเทอม 1/64 คือ วิชา ประสบการณ์ และ ลักษณะภาษาไทย
แต่มหาวิทยาลัยตัดให้ลงได้เพียง 1 วิชา (หากถูกตัดทิ้งไป จะไม่สามารถจบได้ในเทอม 1/64) ซึ่งจริงๆ มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดสอบออนไลน์ให้นักศึกษาได้อยู่แล้ว ดังนั้นหากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามแผนที่ตั้งไว้ จะทำให้จบล่าช้า (ขณะที่นักศึกษาที่ค้างชุดวิชาพอๆ กันแต่ลงประสบการณ์ได้ เพราะเหลือเพียงวิชาเดียวในเทอม 1/64 กรณีนี้ขอทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาลงได้ตามแผน และตามสอบออนไลน์ไปจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขอความกรุณาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน   คุณประภาพร

สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  12410 (ก 1)  ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับชุดวิชา 12409 อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติการลงทะเบียนเรียนอีกครั้งค่ะ 


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา