การต่ออายุบัตรนักศึกษา

ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร มสธ.26 ชำระค่าบริการ และดำเนินส่งเอกสารไปที่มหาลัย ไม่ทราบว่าทางมหาลัยได้รับเอกสารหรือยังค่ะ

เรียน    คุณรจนา 

ต้องขออภัยด้วยนะคะ เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปิดทำการชั่วคราว เพื่อป้องกันมิให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) ค่ะ และขณะนี้ยังไม่พบใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ของคุณนะคะ  อย่างไรก็ตามภายหลังจากเปิดทำการแล้ว รบกวนขอให้คุณตรวจสอบคำร้องดังกล่าวผ่านทางกระดานสนทนาอีกครั้งค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา