สอบซ่อมสามารถทำกิจกรรม32483ส่งได้หรือไม่

เนื่องจากทาง มหาลัยฯ ให้ทำแบบกิจกรรม ชุดวิชา32483 แทนการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ แต่ข้าพเจ้าไม่ได้จัดส่งกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถทำกิจกรรมส่งในการสอบซ่อมได้หรือไม่ หรือต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในเทอมถัดไปคะ

เรียน  คุณอุไรวรรณ

หากคุณไม่ได้จัดส่งกิจกรรมทดแทนชุดวิชา 32483  ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ขอให้คุณลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้เลยนะคะ โดยคุณสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมออนไลน์ผ่านเคานเตอร์เซอวิสได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ http://cs.stou.ac.th/register/ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ได้รับลงทะเบียนสอบซ่อมให้คุณแล้วจะแจ้งเรื่องการอบรมให้คุณทราบต่อไปนะคะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา