ลงทะเบียน1/64

ดิฉันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/64 วันที่1สิงหาคม ชำระเงินทางไปรษณีย์ เเต่ในระบบยังไม่ขึ้นข้อมูลการลงทะเบียนไม่ทราบว่าข้อมูลการลงทะเบียนจะเข้าระบบเมื่อไรค่ะ และผลสอบของภาคเรียนที่ 1/63 ออกแล้วแต่ในระบบยังไม่มีผลการเรียนขึ้นค่ะ

เรียน   คุณธนัยนันท์

1.สำนักทะเบียนและวัดผลได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนขุดวิชา  21001  21223  21426  ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 พร้อมค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 3,100 บาท ของคุณแล้วนะคะ แต่ยังไม่สามารถรับลงทะเบียนเรียนให้คุณได้ เนื่องจากคุณยังไม่สิทธิลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 21426 (นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯได้ก็ต่อเมื่อเหลือชุดวิชา 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย รวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ด้วย) และคุณไม่ได้ชำระค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชา 21001  21223 ค่ะ

2.หากคุณต้องการเปลี่ยนชุดวิชาอื่นๆ ในโครงสร้างหลักสูตร แทนชุดวิชา 21426 ขอให้คุณแจ้งยืนยันการขอเปลี่ยนชุดวิชา พร้อมระบุความต้องการวัสดุการศึกษาชุดวิชาที่ขอเปลี่ยน และหากเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 21001  21223 ในโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นใด ขอให้แจ้งผ่านกระดานสนทนาอีกครั้งนะคะเพื่อดำเนินการให้คุณต่อไปค่ะ


นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา