สอบถามชุดวิชาคะ

ชุดวิชา21426ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเป็นหนังสือส่งมาให้หรือให้ทำรายงานส่งคะอยากทราบคะ

เรียน   คุณพนิดา

จากการตรวจสอบพบว่าได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  21423  ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้คุณแล้วนะคะ และสำนักวิชาการจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมชุดวิชาดังกล่าวให้คุณทราบทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามคุณสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้เป็นระยะๆ นะคะ https://www.stou.ac.th/main/Bachelor.html

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา