สอบถามโครงการสัมฤทธิบัตรต้องทำกิจกรรมส่งหรือไม่

เรียนเจ้าหน้าที่

รบกวนสอบถามค่ะ คือลงเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ควบคู่กับ มสธ. ต้องโหลดกิจกรรมส่งเหมือนภาคปกติไหมค่ะ หรือ รอสอบอย่างเดียวค่ะ

ขอบคุณค่ะ
นักศึกษา

เรียน    คุณพัชรินทร์ 

จากการตรวจสอบพบว่าสำนักทะเบียนและวัดผลได้รับเอกสารการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 115 (634) ชุดวิชา 13422  13423 11305  พร้อมค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 3,300 บาท ของคุณแล้วนะคะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียนของคุณอยู่ค่ะ  และเมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งหนังสือตอบรับการสมัคร พร้อมวัสดุการศึกษา และบัตรประจำตัวผู้เรียนให้คุณทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ  ทั้งนี้สำหรับโครงการสัมฤทธิบัตรไม่มีการจัดทำแผนประจำชุดวิชานะคะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา