กิจกรรมทดแทน ประสบการณ์วิชาชีพ

ผมได้ส่งกิจกรรมทดแทนการอบรมประสบวิชาชีพนิติศาสตร์ 41444 ไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม โดย EMS เลขพัสดุ
ED086276155TH เช็คกับไปรษณย์พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของมหาลัยรับไปแล้ว
แต่เช็คในระบบมหาลัยพบว่ายังไม่ได้รับครับ

เรียน    คุณวสุ

กรณีของคุณสามารถตรวจสอบการรับเข้ากิจกรรมทดแทนชุดวิชา 41444 ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยได้โดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ 

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา