สอบถามสถานะการลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร รุ่น 115

1.สอบถามสถานะการลงทะเบียนเรียนสัมฤทธิบัตร รุ่น 115 ด้วยครับ
2.ไม่ได้แนบใบเสร็จการชำระเงินค่าลงทะเบียนไปกับใบสมัคร จะมีปัญหาอะไรไหมครับ

เรียน    คุณเจนพล

จากการตรวจสอบพบว่าสำนักทะเบียนและวัดผลได้รับเอกสารการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 115 (634) ชุดวิชา  41323 พร้อมค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 1,200 บาท ของคุณแล้วนะคะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียนของคุณอยู่ค่ะ  และเมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งหนังสือตอบรับการสมัคร พร้อมวัสดุการศึกษา และบัตรประจำตัวผู้เรียนให้คุณทางไปรษณีย์ต่อไปนะคะ  อย่างไรก็ตามกรณีที่คุณไม่ได้จัดส่งใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรก็ไม่เป็นไรค่ะ 

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ