สอบโครงการสัมฤทธิบัตร

กรณีลงทะเบียนสอบภาค1/63ไว้ยังไม่ได้สอบรอสอบภาคสนามเหลืออีก1วิชาก็จบแล้วค่ะยังสามารถลงโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น116อีกได้ไหมค่ะ

เรียน    คุณปาณิสรา 

กรณีของคุณหากต้องการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร สามารถดำเนินการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 116 (รหัสรุ่น 641) ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครเรียนผ่านทาง website ของมหาวิทยาลัยโดย คลิ๊กที่นี่ ค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา