ความคืบหน้า

ผมสมัคร สัมฤทธิบัตร 115 ทางไปรษณีย์ไว้ ตอนนี้ยังไม่ได้บัตรและเอกสาร ขอทราบความคืบหน้าครับ

เรียน   คุณขจร

จากการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนคุณเป็นผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 115  (รหัสรุ่น 634) โดยมีรหัสประจำตัวผู้เรียน 9635014666  และได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10151  41213  41455 ให้คุณแล้วนะคะ ซึ่งสำนักบริการการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งวัสดุการศึกษาชุดวิชา 10151 ให้คุณค่ะ   สำหรับชุดวิชาที่เหลือจะจัดส่งให้ภายหลังต่อไปนะคะ  สำหรับบัตรประจำตัวผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรอยู่ระหว่างจัดทำ และหากจัดทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งบัตร พร้อมใบตอบรับการขึ้นทะเบียนให้คุณค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ