สถานะการจัดส่งบัตรนักศึกษา

ไม่ทราบว่าบัตรนักศึกษาจะจัดส่งเมื่อไหร่คะ

เรียน    คุณธันยาภรณ์                                                                                           

 จากการตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ หากจัดทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมใบตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และคู่มือนักศึกษาปี 2564 ให้คุณทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา