ตรวจสอบสถานะสมัครเรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตรรุ่น 115

ตอนนี้สถานะลงทะเบียนเป็นไงบ้างครับ อยากทราบว่าขาดเหลืออะไรหรือเปล่า เพราะเช็คดูยังไม่มีอะไรขึ้นเลย

เรียน    คุณสามารถ

จากการตรวจสอบพบว่าสำนักทะเบียนและวัดผลได้รับเอกสารการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 115 (634) ชุดวิชา  80202  80204  82202  พร้อมค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 3,300 บาท ของคุณแล้วนะคะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียนของคุณอยู่ค่ะ  และเมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งหนังสือตอบรับการสมัคร พร้อมวัสดุการศึกษา และบัตรประจำตัวผู้เรียนให้คุณทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ 

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา