ขึ้นระบบเรียน

ผมสมัครรุ่น115 เดือนมิถุนายน จนบัดนี้ยังไม่เข้าระบบที่ เรื่องเอกสารกับบัตรอย่าไปพุดถึงเลย

เรียน   คุณแวหามะ  

จากการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนคุณเป็นผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 115  (รหัสรุ่น 634) โดยมีรหัสประจำตัวผู้เรียน 9635022040  และได้รับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  12311  ให้คุณแล้วนะคะ ซึ่งสำนักบริการการศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งวัสดุการศึกษาชุดวิชาดังกล่าวให้คุณทางไปรษณีย์ค่ะ สำหรับบัตรประจำตัวผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรอยู่ระหว่างจัดทำ และหากจัดทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งบัตร พร้อมใบตอบรับการขึ้นทะเบียนให้คุณนะคะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา