ลงทะเบียนเรียน

สอบถามค่ะ ลงสัมฤทธิ์บัตรไปหนังสือมาส่งแล้วแต่เช็คในเว็บไม่ขึ้นในที่ลงทะเบียนเรียน ขึ้นแต่ที่ลงทะเบียนเทอมปกติ สัมฤทธิ์บัตรไม่ขึ้นสักตัวเลยค่ะ จะทราบได้ไงคะว่าลงทะเบียนตัวไหนได้หรือไม่ได้บ้าง

เรียน    คุณกนกอร

จากการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนคุณเป็นผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 115 (634) โดยมีรหัสประจำตัวผู้เรียน 9635016810 และรับลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10111  10141 10152 ให้คุณแล้วนะคะ สำหรับบัตรประจำตัวผู้เรียนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำนะคะ ซึ่งหากดำเนินการจัดทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งบัตร พร้อมใบตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนให้คุณทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ

นวรัตน์ วิเศษปั้น::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา