พ้นสถานะภาพการเป็นนักศึกษา

เนี่องจากดิฉันพึ่งพ้นสถานะภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อวันที่16/2/64ที่ผ่านมา ถ้าดิฉันจะขอเรียนต่อ ดิฉันต้องทำยังไงต่อคะ

เรียน     คุณอณิมา 

1.จากการตรวจสอบพบว่าคุณได้พ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาแล้วนะคะ หากมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เช่นเดียวกับผู้สมัครโดยทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปลายปีการศึกษา 2564   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้โดย  คลิ๊กที่นี่  และส่งเอกสารการสมัครเหมือนนักศึกษาใหม่ตามปกติค่ะ  

2.ภายหลังจากที่ได้รับการตอบรับการเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว สามารถยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชาที่เคยสอบผ่านจากหลักสูตรเดิม และมีในหลักสูตรใหม่ได้ทุกชุดวิชา รวมทั้งชุดเลือกเสรี หากชุดวิชานั้นๆ ไม่เป็นชุดวิชาที่สาขาใหม่ห้ามลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี  โดยดำเนินการตามแบบฟอร์ม มสธ 19 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท และจัดส่งสำเนาผลการสอบผ่านชุดวิชาที่จะขอโอน ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อดำเนินการให้ต่อไป ซึ่งสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่มีสิทธิโอนได้ด้วยตนเองโดยการนำชุดวิชาที่สอบผ่านตรวจสอบกับชุดวิชาที่ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่ หากมีชุดวิชาที่ตรงกันสามารถขอโอนชุดวิชานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้สามารถเข้าไป download แบบฟอร์มการโอนชุดวิชา มสธ 19 ได้ที่ website ของมสธหน้าแรกคลิ๊กที่หัวข้อหลักสูตรปริญญาตรี จะพบรายละเอียดต่างๆ ด้านซ้ายมือเลือกแบบฟอร์มต่างๆ อีกครั้งค่ะ หรือคลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ