สัมฤทธิบัตร รุ่นที่่ 115

สัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 115 ผมยังไม่ได้บัตรนักศึกษาเลยครับ ใกล้ถึงวันสอบแล้วครับ ตอนนี้ได้หนังสือแล้วครับ แต่ยังไม่ได้บัตร

เรียน   คุณอภิสิทธิ์ 

จากการตรวจสอบพบว่าสำนักทะเบียนและวัดผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 115 (634) นะคะ และหากจัดทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จะดำเนินการจัดส่งพร้อมพร้อมใบตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นดังกล่าวให้คุณทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ 

นางสาววรัญญา วุฒิสังข์::ตอบ

   

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา