ลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียน 1/2563 ,2/2563 4 ชุดวิชา เลือกสอบสนามสอบ ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดการสอบ
วิชา ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ สามารถลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2564 ได้หรือไม่ค่ะ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดการเรียนเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ฉะนั้นนักศึกษาสามารถตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรที่จะต้องเรียนและเลือกชุดวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือชุดวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน หรือ เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้ายแล้วไม่มีชุดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนแล้ว สามารถนำชุดวิชาที่เหลือมาลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 1/64 ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอผลการสอบของภาคที่ 1/63  2/63  ค่ะ

เตือนตา พรนิพนธ์ไพศาล::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ
10%
การสำเร็จการศึกษา