ขอทราบผลการศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

เนื่องจากผลการสอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจไม่ผ่าน ผมอยากทราบว่าไม่ผ่านในส่วนกิจกรรมทดแทนหรือผลสอบ ขอบคุณครับ

กรณีของนักศึกษาขอให้คลิกตรวจสอบได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/QuestGrade_/login.aspx

เตือนตา พรนิพนธ์ไพศาล::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ